Kiedy możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu? Jakie stanowisko przyjmują sądy?