Dokładne dane to podstawa skuteczniej analizy, optymalizacji i wdrażania zmian. Nie ma nic gorszego niż korzystanie ze szczątkowych danych do poprawy kampanii. Może się to skończyć tym, że zamiast generować zyski z kampanii, będziesz generował znaczne straty. Dlatego warto korzystać...