Izba Gospodarki Elektronicznej została członkiem EMOTA

Izba Gospodarki Elektronicznej została członkiem EMOTA

W sierpniu Izba Gospodarki Elektronicznej (e-Izba) została członkiem kolejnej międzynarodowej organizacji EMOTA – organizacji e-commerce oraz sprzedaży wielokanałowej.

e-Izba od kilku już lat działa już na polskim i europejskim rynku. W tym czasie – poprzez działania w Szkole Gospodarki Cyfrowej – stworzyła silną grupę edukacyjną. Równie prężnie działa na polu legislacyjnym poprzez rozbudowaną strukturę legislacyjną opartą na fachowcach i ekspertach branżowych. Organizuje ważne dla branży wydarzenia, a także stara się tworzyć ekosystem biznesowy.

Od kilku lat e-Izba należy również do międzynarodowej organizacji Ecommerce Europe, gdzie działa w strukturach rządowych i mam wpływ na rozwój oraz działania tej organizacji.

Poszerzenie horyzontów działania

Unia Europejska intensyfikuje prace nad regulacją wszystkich aspektów europejskiego łańcucha dostaw handlu elektronicznego. Regulacje te mogą przynieść korzyści dla handlu elektronicznego poprzez usunięcie barier w handlu transgranicznym. Dla firm zrzeszonych w Izbie Gospodarki Elektronicznej ważne jest posiadanie silnej, wiarygodnej branży e-commerce, która przemawia wspólnym głosem. Dołączając do EMOTA i poszerzając tym samym horyzonty działania, jesteśmy bliżej osiągnięcia tego celu. Uczestnictwo w kolejnej międzynarodowej organizacji, daje firmom zrzeszonym w e-Izbie dostęp do międzynarodowych relacji biznesowych, które są tak istotne dla rozwoju biznesu – mówi Patrycja Sass-Staniszewska, prezes Izby Gospodarki Elektronicznej.

Izba Gospodarki Elektronicznej została członkiem EMOTA, Komerso.pl

Bardzo cieszymy się z powitania Izby Gospodarki Elektronicznej wśród naszych członków i oczekujemy współpracy z tak aktywnym, renomowanym i odnoszącym sukcesy stowarzyszeniem reprezentującym jeden z największych, stale rosnących rynków handlu elektronicznego w Unii Europejskiej. Ponadto przyjęcie w nasze szeregi Izby Gospodarki Elektronicznej jest doskonałą okazją dla naszych członków do wymiany informacji i raportów rynkowych z polskimi kupcami internetowymi, szczególnie za pośrednictwem portalu informacyjnego Komerso.pl – podkreśla Maurits Bruggink, Sekretarz Generalny EMOTA

Izba Gospodarki Elektronicznej została członkiem EMOTA, Komerso.pl

O Izbie Gospodarki Elektronicznej

Izba Gospodarki Elektronicznej reprezentuje i wspiera interesy firm związanych z rynkiem gospodarki elektronicznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem firm zrzeszonych w e-Izbie.

Misją e-Izby jest rozwój polskiej branży gospodarki cyfrowej poprzez współpracę, wymianę know-how, działania legislacyjne oraz silną i efektywną reprezentację wspólnych interesów w dialogu z instytucjami polskiej administracji rządowej, Unii Europejskiej oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i na świecie. Główne cele Izby Gospodarki Elektronicznej to:

  • reprezentowanie i wspieranie interesów gospodarczych firm związanych z rynkiem gospodarki elektronicznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem firm zrzeszonych w Izbie,
  •  rozwój gospodarki w różnych jej branżach w kraju i Europie dzięki wykorzystaniu innowacji technologicznych, informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), w tym sieci Internet oraz sprzętu i oprogramowania oraz ich praktycznych zastosowań w prowadzeniu działalności gospodarczej,
  • wspieranie przedsiębiorców (zwłaszcza małych i średnich) poprzez dostarczanie wiedzy (know-how) oraz rozwiązań technologicznych,
  • wspieranie społeczeństwa w korzystaniu z rozwiązań cyfrowych.

O EMOTA

EMOTA to organizacja międzynarodowa, która reprezentuje interesy handlu elektronicznego i podmiotów handlujących omni-kanałami w całej Unii Europejskiej. Wśród jej członków są m.in. duże rynki internetowe, krajowe stowarzyszenia detalistów internetowych i operatorów pocztowych, a także firma kurierska.
EMOTA współpracuje z decydentami politycznymi i innymi zainteresowanymi stronami na poziomie UE w celu ułatwienia korzystnego otoczenia prawnego dla transgranicznego handlu elektronicznego oraz usunięcia niepotrzebnych barier w handlu w UE.


Promuj biznes na łamach Komerso.pl!

Zobacz możliwości reklamy w portaluRedakcja
Podobał Ci się artykuł? Wystaw 5!
słabyprzeciętnydobrybardzo dobrywspaniały (oceń)
Loading...

Najnowsze artykuły

Izba Gospodarki Elektronicznej została członkiem EMOTA

Send this to a friend