Rękojmia a gwarancja – 6 najważniejszych różnic

Rękojmia a gwarancja – 6 najważniejszych różnic

Kupując konkretny produkt klient spodziewa się, że będzie działał zgodnie z założeniami producenta. Jeśli jednak tak się nie dzieje, może on w świetle prawa dochodzić swoich praw. W takim przypadku ma do wyboru rękojmię lub gwarancję. Jaka jest między nimi różnica? W poniższym artykule wyszczególniliśmy 6 z nich.

Rękojmia a gwarancja – czym się różnią?

1) Przepisy prawa

Różnica między rękojmią a gwarancją widoczna jest dokładnie już na płaszczyźnie prawnej. Rękojmia jest rozwiązaniem umocowanym w kodeksie cywilnym (poświęcony jest jej cały II dział kodeksu, rozpoczynając od art. 556). Gwarancja z kolei jest dobrowolną umową między dwiema stronami, uzależnioną od wydania dokumentu gwarancyjnego.

2) Odpowiedzialność

Z tytułu rękojmi zawsze odpowiada sprzedawca, czyli podmiot bezpośrednio związany z przekazaniem klientowi zakupionego produktu do dalszego użytkowania. W przypadku gwarancji, za działanie produktu odpowiada gwarant, czyli podmiot wystawiający dokument gwarancyjny. Może być nim sprzedawca, producent lub dystrybutor.

3) Czas obowiązywania

Art. 568 § 1 kodeksu cywilnego stwierdza, że rękojmi można dochodzić, gdy wada fizyczna nowego produktu zostanie ujawniona przed upływem dwóch lat od zakupu (lub pięciu lat, w przypadku nieruchomości). W przypadku używanego produktu, który jest jednocześnie rzeczą ruchomą okres ten może zostać skrócony do 1 roku. Jeśli zaś chodzi o gwarancję, czas jej trwania może być dowolnie ustalany w dokumencie gwarancyjnym. Gdy go jednak nie określono, przyjmuje się, że gwarancja trwa przez 2 lata od dnia wydania produktu.

4) Zakres obowiązywania

Zasadniczą różnicą na linii rękojmia a gwarancja jest zakres ich obowiązywania. O ile gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie wad fizycznych produktu (niezgodności towaru z umową), to rękojmia oprócz tego włącza również wady prawne, czyli np. obciążenia zakupionej rzeczy prawami osób trzecich.

5) Roszczenia

Towar reklamowany na zasadzie rękojmi może podlegać, zgodnie z przepisami, wymianie lub naprawie. Kupujący może go również oddać odzyskując zwrot pieniędzy. W przypadku gwarancji czynności reklamacyjne ograniczają się do tych wymienionych w dokumencie gwarancyjnym – mogą być identyczne z przepisami o rękojmi lub ograniczone tylko do wybranych działań po stronie gwaranta.

6) Czas trwania po procesie reklamacyjnym

W wypadku, gdy klient reklamuje produkt na zasadach rękojmi, wymiana przez sprzedawcę na nowy towar nie powoduje wydłużenia terminu (objęty jest on rękojmią w czasie, jaki pozostał po odjęciu okresu użytkowania reklamowanego produktu od dnia jego zakupu). W przypadku gwarancji każde wydanie nowego towaru w zastępstwie innego powoduje rozpoczęcie nowej gwarancji o czasie określonym w dokumencie gwarancyjnym.

Rękojmia a gwarancja – które rozwiązanie wybrać?

Znając już różnice między rękojmią a gwarancją możemy zadać pytanie, która z tych dwóch ścieżek reklamacyjnych jest bardziej atrakcyjna dla konsumenta? Wszystko tak naprawdę zależy od konkretnej sytuacji.

Sztywny termin obowiązywania rękojmi jest lepszy w sytuacjach, gdy gwarant zaoferował krótszy termin gwarancji. Z kolei wykorzystanie gwarancji przy wymianie produktu na nowo ustala czas jej trwania. Najważniejsze jednak jest to, że zgodnie z art. 579 ($ 1 i 2) kodeksu cywilnego wybór rękojmi lub gwarancji nie wpływa na nasze prawa do wykorzystania drugiej z ścieżek w przyszłości. Oznacza to, że reklamacja towaru z tytułu rękojmi nie powoduje automatycznego wygaśnięcia gwarancji i na odwrót.


Promuj biznes na łamach Komerso.pl!

Zobacz możliwości reklamy w portaluRadek Kowalik
Podobał Ci się artykuł? Wystaw 5!
słabyprzeciętnydobrybardzo dobrywspaniały (2 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading...

Najnowsze artykuły

Rękojmia a gwarancja - 6 najważniejszych różnic

Send this to a friend