12 postulatów Izby Gospodarki Elektronicznej ws. kryzysu wywołanego pandemią

12 postulatów Izby Gospodarki Elektronicznej ws. kryzysu wywołanego pandemią

Wielu przedsiębiorców obawia się wpływu na ich firmy pandemii i związanych z nią, ale koniecznych działań podejmowanych w Polsce, a zmierzających do spowolnienia transmisji koronawirusa. Część przedsiębiorców już odczuwa negatywne skutki m.in. z uwagi na przerwanie łańcucha dostaw, wstrzymanie zleceń przez kontrahentów, czy zrozumiałe ograniczenia w funkcjonowaniu sądów, czy urzędów.

Izba Gospodarki Elektronicznej zebrała pierwsze postulaty swoich Członków, które przekazano na ręce Panii Minister Jadwigi Emilewicz oraz Pana Ministra Marka Zagórskiego:

 1. Przerwanie biegu terminów materialnoprawnych i sądowych. Ze zrozumiałych przyczyn odwoływane są rozprawy a biura podawcze sądów działają w ograniczonym zakresie. Natomiast korespondencja sądowa jest nadal wysyłana, co powoduje otwieranie się terminów do składania środków zaskarżenia. Z uwagi na aktualne trudności ich zachowanie jest bardzo utrudnione. Dlatego postulujemy zawieszenie biegu tych terminów. Wobec dalszego wysyłania korespondencji sądowej zastosowanie art. 173 Kodeksu postępowania cywilnego i jego odpowiedników w innych aktach prawnych regulujących procedury, jest niepewne. Stąd sugestia jednoznacznego rozwiązania tej sprawy na czas trwania w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego.
 2. Wprowadzenie regulacji prawnej zwalniającej przedsiębiorcę dotkniętego ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej (tak prawnymi jak i faktycznymi) wynikającymi z konieczności zwalczania epidemii koronawirusa od odpowiedzialności z tytułu niewykonania umowy (np. braku zapłaty czynszu, najmu od powierzchni objętej zakazem prowadzenia działalności handlowej). Straty kontrahentów takich przedsiębiorców (np. podmiotów wynajmujących powierzchnię handlową) winny zostać rekompensowane z wykorzystaniem środków budżetowych zasilonych wsparciem funduszy europejskich przeznaczonych na zwalczanie skutków gospodarczych pandemii.
 3. Wprowadzenie regulacji prawnej zwalniającej przedsiębiorcę dotkniętego ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej (tak prawnymi jak i faktycznymi) wynikającymi z konieczności zwalczania epidemii koronawirusa od: podatku od nieruchomości, podatku dochodowego, obciążeń z zakresu ubezpieczenia społecznego przedsiębiorcy i oraz zatrudnionych u niego osób (składek ZUS), za cały okres utrzymywania się takich ograniczeń. Samo przełożenie terminu zapłaty nie rozwiąże problemu.
 4. Wprowadzenie regulacji prawnej pozwalającej na odroczenie zapłaty podatku VAT przez przedsiębiorcę dotkniętego ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej (tak prawnymi jak i faktycznymi) wynikającymi z konieczności zwalczania epidemii koronawirusa na okres odpowiadający czasowi funkcjonowania takich ograniczeń.
 5. Wprowadzenie regulacji prawnej pozwalającej na uzyskiwanie przez przedsiębiorcę dotkniętego ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej (tak prawnymi jak i faktycznymi) wynikającymi z konieczności zwalczania epidemii koronawirusa nieodpłatnych gwarancji np. Banku Gospodarstwa Krajowego dla potrzeb pozyskiwania lub utrzymywania finansowania dłużnego działalności gospodarczej.
 6. Wprowadzenie regulacji prawnej przenoszącej obowiązek wypłaty wynagrodzenia chorobowego na rzecz pracowników, którzy nie mogą świadczyć pracy w związku z zachorowaniem lub podejrzeniem zachorowania na koronawirusa na ZUS. Dodatkowo konsekwentnie wprowadzenie zasady, że zasiłki chorobowe dla takich pracowników wypłacał będzie ZUS.
 7. Wprowadzenie regulacji prawnej pozwalającej na odroczenie spłaty kredytów inwestycyjnych oraz obrotowych przez przedsiębiorcę dotkniętego ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej (tak prawnymi jak i faktycznymi) wynikającymi z konieczności zwalczania epidemii koronawirusa na okres odpowiadający czasowi funkcjonowania takich ograniczeń i trzech kolejnych miesięcy po zakończeniu tego okresu. Straty podmiotów finansujących z tego tytułu winny zostać rekompensowane z wykorzystaniem środków budżetowych zasilonych wsparciem funduszy europejskich przeznaczonych na zwalczanie skutków gospodarczych pandemii.
 8. Wprowadzenie regulacji prawnej pozwalającej na odroczenie terminów: przygotowania, badania, zatwierdzenia oraz złożenia we właściwych organach (np. KRS) rocznego sprawozdania finansowego oraz innych sprawozdań wymaganych przepisami prawa za rok 2019, na okres co najmniej 3 miesięcy po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego.
 9. Wprowadzenie regulacji prawnej pozwalającej na odroczenie terminów: przygotowania, złożenia we właściwych organach, raportów schematów podatkowych (MDR) za rok 2019, na okres co najmniej 3 miesięcy po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego.
 10. Wprowadzenie regulacji prawnej pozwalającej na odroczenie terminów: przygotowania, złożenia we właściwych organach, deklaracji z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2019, na okres co najmniej 3 miesięcy po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego.
 11. Wprowadzenie regulacji prawnej odraczającej termin wejścia w życie nowych regulacji prawnych dotyczących sporządzania jpk.
 12. Uchwalenie przepisów zobowiązujących banki do udostępnienia kredytów obrotowych na bazie wyników 2019 i 2018 oraz udzielenia odpowiednich gwarancji bankowych w celu zabezpieczenia rozliczeń z kontrahentami w relacjach krajowych i międzynarodowych.

Źródło: materiały od Izby Gospodarki Elektronicznej


Promuj biznes na łamach Komerso.pl!

Zobacz możliwości reklamy w portaluRedakcja
Podobał Ci się artykuł? Wystaw 5!
słabyprzeciętnydobrybardzo dobrywspaniały (oceń)
Loading...

Najnowsze artykuły

12 postulatów Izby Gospodarki Elektronicznej ws. kryzysu wywołanego pandemią

Send this to a friend