Ministerstwo Finansów chce, by od przyszłego roku paragony fiskalne były wydawane przez przyjęciem zapłaty od klienta

Ministerstwo Finansów chce, by od przyszłego roku paragony fiskalne były wydawane przez przyjęciem zapłaty od klienta

Projekt nowego Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2018r. w sprawie kas rejestrujących przewiduje w §6 ust. 1 pkt 1 obowiązek wystawienia i wydania paragonu fiskalnego przed przyjęciem należności, bez względu na formę płatności. Ma to być sposób na walkę z nieszczelnym systemem poboru podatku VAT.

Opinia Izby Gospodarki Elektronicznej

W ocenie Izby Gospodarki Elektronicznej (e-Izba) proponowane zasady wystawiania paragonów fiskalnych są niejasne i bardzo niekorzystne dla  e-sklepów dokonujących sprzedaży wysyłkowej towarów i świadczenia usług przez Internet (on-line).

W przeciwieństwie do zakupów tradycyjnych – w sklepach stacjonarnych, przy sprzedaży on-line nie dochodzi do wydania towaru lub wykonania usługi w momencie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży przez Internet. Nie występuje zatem sprzedaż w rozumieniu ustawy o VAT, czyli odpłatna dostawa towarów  lub usług. Towary (usługi) wydawane są dopiero po otrzymaniu płatności za złożone zamówienie.

W treści w §6 ust.1 pkt 1 projektu Rozporządzenia nie ma mowy o tym, by wystawienie paragonu było związane z dokonaną sprzedażą, a jedynie o obowiązku jego wystawienie bez żądania nabywcy i przed przyjęciem należności. Do transakcji sprzedaży nawiązuje dopiero §6 ust.1 pkt 2 projektu Rozporządzenia,  dotyczący wystawiania paragonów w przypadku otrzymania należności (zaliczki) przed dokonaniem sprzedaży.

Z uzasadnienia projektu Rozporządzenia wynika wprawdzie, że wprowadzona w §6 ust.1 pkt 1 regulacja określa generalną zasadę obowiązku wystawienia paragonu w stosunku do dokonanej sprzedaży i ta zasada nie dotyczy otrzymania należności przed dokonaniem sprzedaży (zaliczki). Dlatego zdaniem e-Izby sklepy internetowe miałyby obowiązek wydruku paragonu fiskalnego przed otrzymaniem zapłaty tylko w przypadku wcześniejszej wysyłki towarów lub wykonania usług.  Biorąc jednak pod uwagę samą treść przepisów Rozporządzenia, istnieje ryzyko, że organy podatkowe zinterpretują te przepisy jako zobowiązanie do wystawiania paragonów już w dacie złożenia zamówienia on-line, przed dokonaniem faktycznej sprzedaży, czyli dostawą towarów lub usług. Byłoby to sprzeczne z przepisami ustawy o VAT i celem projektu Rozporządzenia.

Taka interpretacja przepisów w sprawie wystawiania paragonów przez organy podatkowe  wymagałaby całkowitej zmiany systemów sprzedaży on-line oraz sposobu działania kas. Znacząco wzrosłaby też liczba anulowanych i korygowanych paragonów w trakcie dokonywania sprzedaży, gdyż klienci e-sklepów bardzo często rezygnują z zamówionych towarów po złożeniu zamówienia, oraz dokonują w nich zmian (vide raport e-Izby „Porzucony e-koszyk”). Obecnie w takim przypadku e-sklepy nie mają obowiązku wystawiania paragonów fiskalnych, o ile nie otrzymały płatności.  Zgodnie z treścią projektu Rozporządzenia mogą mieć obowiązek wystawienia paragonów oraz ich późniejszej (wielokrotnej)  korekty, co nie przyczyni się do uszczelnienia systemu VAT – podkreśla w analizie Rozporządzenia Marta Kasztelan, koordynator ds. podatków e-Izby oraz doradca podatkowy w kancelarii Sowiński i Partnerzy.

Co zmienią przepisy?

Jeżeli przepisy Rozporządzenia wejdą w życie  z dniem 1 stycznia 2019 w obecnym kształcie, to mogą spowodować duże utrudnienia w działaniu branży e-commerce, gdyż sprzedawcy internetowi nie będą mieli pewności jak należy zastosować.

Ministerstwo Finansów chce, by od przyszłego roku paragony fiskalne były wydawane przez przyjęciem zapłaty od klienta, Komerso.pl
Patrycja Sass-Staniszewska

Opinia e-Izby jest reprezentacją branży e-commerce, powstała przy współpracy sklepów, przedstawicieli płatności cyfrowych oraz marketplaców. W naszej ocenie zasady wystawiania paragonów fiskalnych przed otrzymaniem zapłaty są bardzo niekorzystne dla e-sklepów dokonujących sprzedaży wysyłkowej towarów i świadczenia usług przez Internet. Prosty przykład z identyfikacją nabywcy. W przypadku, gdy regulamin e-sklepu, przewiduje, że do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie przyjęcia oferty przez naciśnięcie przycisku kup teraz, ale przed wypełnieniem formularza zamówienia, sprzedający może nie być w stanie zidentyfikować nabywcy, jeżeli nie podał on wcześniej swoich danych. Wówczas pojawia się problem z wydaniem paragonu fiskalnego. Dlatego będziemy prowadzić aktywny dialog z Ministerstwem Finansów, którego celem będzie dostosowanie zmian w tym zakresie do realiów biznesu – wyjaśnia Patrycja Sass-Staniszewska, prezes Izby Gospodarki Elektronicznej.

Pełna treść opinii e-Izby


Promuj biznes na łamach Komerso.pl!

Zobacz możliwości reklamy w portaluRedakcja
Podobał Ci się artykuł? Wystaw 5!
słabyprzeciętnydobrybardzo dobrywspaniały (oceń)
Loading...

Najnowsze artykuły

Ministerstwo Finansów chce, by od przyszłego roku paragony fiskalne były wydawane przez przyjęciem zapłaty od klienta

Send this to a friend