Sądy akceptują 50% koszty dla pracowników-twórców

Sądy akceptują 50% koszty dla pracowników-twórców

Jakie przesłanki muszą zostać spełnione według organów, aby możliwe było odliczenie kosztów 50% kosztów uzyskania przychodu?

W poprzednich latach organy podatkowe zgadzały się na zastosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50% podstawy opodatkowania przez pracowników wykonujących prace twórcze (na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT). Pracodawca ustalał wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich na podstawie procentowego udziału czasu pracy pracownika poświęconego na projekty (prace) twórcze i inne obowiązki pracownicze.

W ostatnim czasie wydawane są interpretacje indywidualne prawa podatkowego, z których wynika, że prowadzenie ewidencji czasu pracy nie jest wystarczające dla zastosowania podwyższonych kosztów podatkowych dla pracowników twórców. Organy podatkowe coraz częściej kontrolują pracowników, którzy odliczali koszty uzyskania przychodu w wysokości 50%. W dużej mierze dotyczy to programistów, architektów systemów i oprogramowania, specjalistów do spraw jakości/testerów i innych przedstawicieli zawodów informatycznych, odpowiedzialnych za powstawanie programów, aplikacji, gier czy systemów. Kwestionuje się zgromadzoną przez płatników dokumentację – rejestry utworów, rejestry czasu poświęconego na pracę twórczą, czy odrębne ewidencje efektów czasu pracy. Nie wystarcza również ustalenie honorarium za utwory jako odsetek wynagrodzenia.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapoznaj się z broszurą dotyczącą kosztów uzyskania przychodów przygotowaną przez firmę Advicero Nexia.


Promuj biznes na łamach Komerso.pl!

Zobacz możliwości reklamy w portaluRedakcja
Podobał Ci się artykuł? Wystaw 5!
słabyprzeciętnydobrybardzo dobrywspaniały (oceń)
Loading...

Najnowsze artykuły

Sądy akceptują 50% koszty dla pracowników-twórców

Send this to a friend