W których krajach zakupy online są robione najczęściej?

W których krajach zakupy online są robione najczęściej?

W raporcie „European E-commerce” możemy znaleźć kilka istotnych informacji na temat polityki e-commerce a także miejsc, gdzie zakupy w sklepach internecie są codziennością. Znajdują się tam również informacje na temat tego, w którym kraju jest to najbardziej popularne zjawisko. Mieszkańcy którego kraju zajęli pierwsze miejsce w tym rankingu?

Raport „European E-commerce”

Jak wynika z raportu, zarówno Europa Wschodnia, jak również Północna to kraje posiadające najstarszą populację. To właśnie w tych krajach e-commerce jest najmniej popularne.

Dlaczego? Wynika to z faktu, iż starsze osoby wciąż wybierają zakupy stacjonarne. Wpływają na to czasy i pokolenie, w którym zostali wychowani. Narodziny osób w wieku 65+ przypadają na co najmniej lata 60 XX wieku. Internet w pełnej dostępności pojawia się dopiero w latach 90. Zatem okres ten trwa już w fazie dojrzałości tychże osób.

źródło: ecommerce-europe.eu

Które kraje wiodą prym w zakupach online?

Badania w związku z e-commerce wykonane zostały z danych, które zebrane były w roku 2018. Na pierwszy miejscu w tym zestawieniu znajduje się Szwajcaria, gdzie zakupy online wynoszą aż 88%. Kolejne miejsca należą do:

  • Wielkiej Brytanii z wynikiem 87%
  • Danii z wynikiem 86%
  • Holandii i Szwecji z wynikiem 84%

Kolejne miejsca, gdzie zakupy online przekraczają 80%, to: Luksemburg, Niemcy i Norwegia.

źródło: ecommerce-europe.eu

Jak widać na powyższym wykresie – ostatnie miejsce należy do Ukrainy, gdzie zakupy online to jedynie 22%. Inne kraje z równie niskim wskaźnikiem dotyczącym e-commerce to:

  • Rumunia z wynikiem 26%
  • Północna Macedonia i Bułgaria z wynikiem 31%
  • Turcja z wynikiem 35%

W całym zestawieniu, Polska zajmuje odległe, 20 miejsce z wynikiem 60% wykonywanych przez internet zakupów.